Σας προτείνουμε

Μέγας και Ιερός Συνέκδημος

Μέγας και Ιερός Συνέκδημος

Περιέχει την τάξη προσευχών και ακολουθιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όλων των αγίων και όλων των εορτών, κινητών και ακινήτων, ήτοι κάθε τι το οποίο ψάλλεται όλο το έτος στις εκκλησίες. Έκδοση επιμελημένη με πολλές βυζαντινές εικόνες.


Περιεχόμενα

Το Σύμβολον της Πίστεως 5

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
1. Εωθιναί προσευχαί 7
2. Προσευχαί εν τοις Σχολείοις 14
3. Κατανυκτικού ευχαί 16
4. Προσευχαί τραπέζης 18
5. Προσευχαί εσπεριναί 19

ΚΕΦ. Β'. Μικρόν Απόδειπνον 22
ΚΕΦ. Γ'. Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 31
ΚΕΦ. Δ'. Μικρός Παρακλητικός Κανών 55
ΚΕΦ. Ε'. Μέγας Παρακλητικός Κανών 71
ΚΕΦ. ΣΤ'. Ακάθιστος Ύμνος 88
ΚΕΦ. Ζ'. Ακολουθία των Ωρών 126

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΕΦ. Α'. Ακολουθία του Εσπερινού - Εσπερινός Σαββάτου 163
Εσπερινός Εορτών 201
ΚΕΦ. Β'. Την Κυριακή πρωί - Μεσονυκτικόν 202
ΚΕΦ. Γ'. Ακολουθία του Όρθρου 245
Εωθινά Ευαγγέλια 325
ΚΕΦ. Δ'. Θεία Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου 363
ΚΕΦ. Ε'. Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου 407
ΚΕΦ. ΣΤ'. Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων 423
ΚΕΦ. Ζ'. Κυριακοδρόμιον 433

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΙ ΕΟΡΤΑΙ - ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ
Σεπτέμβριος 485
Οκτώβριος 506
Νοέμβριος 529
Δεκέμβριος 555
Ιανουάριος 614
Φεβρουάριος 688
Μάρτιος 711
Απρίλιος 721
Μάιος 731
Ιούνιος 746
Ιούλιος 759
Αύγουστος 785

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
ΚΕΦ. Α'. ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου 809
Κυριακή του Ασώτου 814
Σάββαττον της Απόκρεω 819
Κυριακή της Απόκρεω 822
Σάββατον της Τυροφάγου 829
Κυριακή της Τυροφάγου 829
Μεγάλη Τεσσαρακοστή Α' Σάββατον Νηστειών 837
Α' Κυριακή Νηστειών 838
Β' Κυριακή Νηστειών 846
Γ' Κυριακή Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 850
Δ' Κυριακή Νηστειών 857
Μέγα Απόδειπνον 862
Μέγας Κανών 875
Ε' Κυριακή Νηστειών 902
Σάββατον του άγ. και δικαίου Λαζάρου 906
Κυριακή των Βαΐων 912

ΚΕΦΑΛΑION Β'. ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μεγάλη Δευτέρα 922
Μεγάλη Τρίτη 957
Μεγάλη Τετάρτη 976
Ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου 990
Μεγάλη Πέμπτη 1037
Μεγάλη Παρασκευή 1068
Μέγα Σάββατον 1160

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
Κυριακή του Πάσχα 1210
Διακαινήσιμος Εβδομάς 1230
Κυριακή του Θωμά 1232
Κυριακή των Μυροφόρων 1234
Κυριακή του Παραλύτου 1237
Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής 1241
Κυριακή της Σαμαρείτιδος 1241
Κυριακή του Τυφλού 1246
Τετάρτη προ της Αναλήψεως 1252
Πέμπτη της Αναλήψεως 1253
Κυριακή των Αγίων Πατέρων 1261
Σάββατον προ της Πεντηκοστής 1263
Κυριακή της Πεντηκοστής 1263
Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος 1285
Κυριακή των Αγ. Πάντων 1285

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Πασχάλια Νέου Ημερολογίου 1286
Πασχάλια Παλαιού Ημερολογίου 1295
Αλφαβητικός πίναξ Αγίων 1301

περισσότερα...

Ιερά Σύνοψις

Ιερά Σύνοψις

Ανθολογία προσευχών και ακολουθιών, μηνολόγιο του εκκλησιαστικού έτους κατ' επιτομήν, οι κινητές εορτές του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, Πεντηκοστάριον.


Περιεχόμενα


Το σύμβολον της πίστεως 7

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
Α'. Εωθινή προσευχή 9
Β'. Ακολουθία του όρθρου 17
Γ'. Ακολουθία της πρώτης ώρας 29
Δ'. Ακολουθία της ενάτης ώρας 34
Ε'. Ακολουθία του εσπερινού 41
ΣΤ'. Μικρόν απόδειπνον 53
Ζ'. Μέγα απόδειπνον 64
Η'. Ακολουθία της θείας μεταλήψεως 88
Θ'. Μικρός παρακλητικός κανών 121
Ι'. Μέγας παρακλητικός κανών 139
ΙΑ'. Ο ακάθιστος ύμνος 152

MEPΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΕΚΛΕΚΤΑΙ
Α'. Ευχαί αναγινωσκόμεναι εν τη λειτουργία 182
Προσευχαί εις τα σχολεία 186
Κατανυκτικαί προσευχαί 187
Προσευχαί τραπέζης 191
Προσευχαί εσπεριναί 193
Ευχαριστία μεθ' ικεσίας εις την πανάχραντον Θεοτόκον Μαρίαν 196

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΠΙΤΟΜΗΝ
Σεπτέμβριος 200
Οκτώβριος 210
Νοέμβριος 216
Δεκέμβριος 225
Ιανουάριος 237
Φεβρουάριος 251
Μάρτιος 258
Απρίλιος 264
Μάιος 269
Ιούνιος 277
Ιούλιος 282
Αύγουστος 290

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΑΙ ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Κυριακή του τελώνου και φαρισαίου 298
Κυριακή του ασώτου 298
Σάββατον της απόκρεω 299
Κυριακή της απόκρεω 299
Σάββατον της τυροφάγου 300
Κυριακή της τυροφάγου 300
Α' Σάββατον των νηστειών 301
Α' Κυριακή των νηστειών 302
Β' Κυριακή των νηστειών 303
Γ' Κυριακή των νηστειών 304
Δ' Κυριακή των νηστειών 304
Πέμπτη της Ε' εβδομάδος 305
Σάββατον της Ε' εβδομάδος 305
Ε' Κυριακή των νηστειών 306
Σάββατον του αγίου και δικαίου Λαζάρου 306
Κυριακή των βαΐων 308

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μεγάλη Δευτέρα 309
Μεγάλη Τρίτη 339
Μεγάλη Τετάρτη 360
Μεγάλη Πέμπτη 373
Μεγάλη Παρασκευή 406
Μέγα Σάββατον 535

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
Κυριακή του Πάσχα 602
Πασχάλιος ημερονύκτιος ακολουθία 635
Παρασκευή της Διακαινησίμου 638
Κυριακή του Θωμά 639
Κυριακή των μυροφόρων 639
Κυριακή του παραλύτου 640
Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής 641
Κυριακή της Σαμαρείτιδος 641
Κυριακή του τυφλού 642
Πέμπτη της Αναλήψεως 642
Κυριακή των αγίων πατέρων
Σάββατον προ της Πεντηκοστής 644
Κυριακή της Πεντηκοστής 644
Κυριακή των αγίων Πάντων 646

Αλφαβητικός πίναξ αγίων 647
Πίνακες Πασχαλιών 663

περισσότερα...

Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων τόμος Α

Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων τόμος Α'

Μία μοναδική συλλογή που έλειπε μέχρι σήμερα από τις εκκλησιαστικές εκδόσεις. Πρόκειται για 24 χρησιμώτατους Παρακλητικούς Κανόνες στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κανόνες είτε δημοσιεύονται για πρώτη φορά, και μάλιστα ολοκληρωμένοι, είτε είναι σπάνιοι και άγνωστοι.

Περιέχονται Παρακλήσεις: στην Αγία Τριάδα (4 κανόνες), σε διάφορες δεσποτικές εορτές (2 Παρακλήσεις για την Μεταμόρφωσι, 2 για τον τίμιο Σταυρό, 1 για την ανάσταση του Λαζάρου, 1 για τον πανάγιο Τάφο του Κυρίου, 3 για την Ανάσταση του Χριστού και το Πάσχα), καθώς και για διάφορες ανάγκες (2 παρακλήσεις για κάθε ασθένεια και νόσο, 2 για λοιμό και πανώλη, 1 για ανομβρία, 1 σε φόβο σεισμού, 1 για κάθε συμφορά και κίνδυνο, 4 κατανυκτικοί κανόνες για κάθε ικεσία).

Η παρούσα συλλογή διανθίζεται επίσης με ποικίλες και ωραιότατες ευχές, με περιεχόμενο ανάλογο προς το ειδικό θέμα κάθε Παρακλήσεως: κατανυκτικές ευχές προς την Αγία Τριάδα, προς τον Ιησού Χριστό, για την Μεταμόρφωση, για την Σταύρωση και τα Πάθη του Κυρίου, για επιδημία πανώλους, επί απειλή σεισμού, για την αντιμετώπιση ασθενειών, για κάθε ανάγκη και βασκανία, και πολλές άλλες. Έτσι ο παρών τόμος είναι ταυτοχρόνως και ένα ειδικό προσευχητάριο, που μπορεί να εξυπηρετήση τόσο τον ιερό κλήρο όσο και τους ευλαβείς πιστούς.

Τέλος σε παράρτημα περιλαμβάνονται –επίσης για πρώτη φορά– περίπου 60 μεγαλυνάρια τριαδικά, αναστάσιμα, κατανυκτικά, σταυρώσιμα νεκρώσιμα και άλλα, καθώς και μία σειρά 100 μεγαλυναρίων που καλύπτουν κάθε δεσποτική εορτή του έτους. Τα μεγαλυνάρια αυτά είναι κατάλληλα για παρακλήσεις, λιτανείες, ιερές αγρυπνίες κλπ.


Περιεχόμενα


Πρόλογος.....9

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Εἰς τὸν ἐν Τριάδι ῞Ενα Κύριον καὶ Θεόν.....19
Μεγαλυνάρια Τριαδικά.....40
Εὐχὴ Τριαδική.....44
Πρὸς τὴν ῾Αγίαν Τριάδα.....47
῞Ετερα τριαδικὰ μεγαλυνάρια.....64
Εὐχὴ κατανυκτική.....67
Εἰς τὴν ὁμοούσιον Τριάδα.....69
῾Ικεσία πρὸς τὴν ῾Αγίαν Τριάδα.....87
Εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν.....89
Μεγαλυνάρια Δεσποτικά.....105
Εὐχαὶ τῶν 24 ὡρῶν.....108
῾Ικετήριος εἰς τὸν Κύριον ᾿Ι. Χριστόν.....111
Στιχηρὰ προσόμοια.....129
Εὐχὴ εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστόν.....131
Εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ Σωτῆρος.....133
Μεγαλυνάρια Μεταμορφώσεως.....149
Τροπάρια προσόμοια.....152
᾿Εξαποστειλάρια.....153
῾Ετέρα εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν.....155
Εὐχὴ εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν.....175
Εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν.....177
Μεγαλυνάρια Σταυροῦ.....192
᾿Εξαποστειλάρια Σταυροῦ.....196
Εὐχὴ εἰς τὸν σταυρωθέντα Κύριον.....198
῾Ετέρα εἰς τὸν Τ. Σταυρόν.....199
Εὐχὴ εἰς τὸν παθόντα Κύριον.....217
Εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον.....219
Μεγαλυνάρια ἁγίου Πάθους.....235
᾿Εξαποστειλάρια εἰς τὸν ἅγ. Τάφον.....237
Εἰς τὸν Κύριον ἀναστήσαντα τὸν Λάζαρον.....239
Μεγαλυνάρια εἰδικά.....255
Τροπάρια προσόμοια.....256
Εὐχὴ διὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου.....258
Εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν ᾿Ανάστασιν.....261
Εἰς τὸν ᾿Αναστάντα Κύριον.....287
Μεγαλυνάρια ἀναστάσιμα.....311
Τροπάρια προσόμοια.....313
Εἰς τὴν ᾿Ανάστασιν τοῦ Κυρίου.....315
Εὐχὴ σταυροαναστάσιμος.....336
Εἰς τὸν Κύριον ἐπὶ ἀνομβρίᾳ.....339
᾿Εκτενὴς ἐπὶ αὐχμῷ ἀνομβρίας.....345
Εὐχὴ ἐπὶ ἀνομβρίᾳ.....362
Εἰς τὴν ῾Αγ. Τριάδα εἰς λοιμικὴν ἀσθένειαν.....365
Μεγαλυνάρια.....380
Εὐχὴ εἰς ἐπιδημίαν πανώλους.....383
Εἰς τὸν ᾿Ι. Χριστὸν εἰς φόβον σεισμοῦ.....387
Μεγαλυνάρια.....403
Στιχηρὰ προσόμοια.....406
Εὐχὴ ἐπὶ ἀπειλὴν σεισμοῦ.....407
Εἰς τὸν Κύριον ἐν πάσῃ συμφορᾷ καὶ θλίψει καὶ κινδύνοις.....409
Μεγαλυνάρια δεσποτικὰ ἐπὶ συμφορᾷ.....423
Εὐχὴ εἰς πᾶσαν ἀνάγκην καὶ βασκανίαν.....427
Εἰς τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν ἐπὶ ἀσθενεῖς.....431
Ψαλμοὶ ἐπὶ ἀσθενείᾳ.....433
Εὐχαὶ ἐπὶ ἀρρώστου (ἱερατικαὶ).....457
Εὐχὴ ἐπὶ ἀσθενείᾳ καὶ νόσῳ.....459
Εἰς τὸν Κύριον διὰ πᾶσαν νόσον & ἀσθένειαν.....461
᾿Εκτενὴς ὑπὲρ ἀσθενοῦντος.....467
Μεγαλυνάρια δεσποτικὰ ἐπὶ ἀσθενείᾳ.....478
Εὐχὴ διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν ἀσθενείας.....481
Κατανυκτικὸς εἰς τὸν Κύριον ᾿Ι. Χριστόν.....483
Μεγαλυνάρια κατανυκτικά.....501
Εὐχὴ κατανυκτική.....504
᾿Επὶ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ πανώλους.....507
Εὐχὴ εὐχαριστήριος καὶ ἱκετευτική.....527
῞Ετερος κατανυκτικὸς εἰς τὸν Κύριον.....531
Εὐχὴ ἱκετήριος.....550
Τρίτος κατανυκτικὸς εἰς τὸν Κύριον.....553
Προσευχὴ ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας.....573

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

Μεγαλυνάρια δεσποτικά
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν.....579
Στίχοι μεγαλυναρίων.....581
Διάφορα.....582
Τριαδικά.....587
᾿Αναστάσιμα.....589
Δοξολογικά.....590
Σταυρώσιμα.....590
῾Ικετευτικά.....593
Κατανυκτικά.....595
Νεκρώσιμα.....596

Μεγαλυνάρια δεσποτικῶν ἑορτῶν
Σεπτεμβρίου.....597
Δεκεμβρίου.....600
᾿Ιανουαρίου.....601
Φεβρουαρίου.....603
Τριῳδίου.....604
Πεντηκοσταρίου.....612
Αὐγούστου.....615

Πίναξ ποιητῶν κατ᾿ ἀλφάβητον.....619

περισσότερα...

Ο Ακάθιστος Ύμνος (κείμενο και μετάφραση)

Ο Ακάθιστος Ύμνος (κείμενο και μετάφραση)

Ο «Ακάθιστος Ύμνος», ή αλλιώς, οι «Χαιρετισμοί της Θεοτόκου», είναι το πλέον προσφιλές λειτουργικό κείμενο της Εκκλησίας μας και διαβάζεται επί σειρά αιώνων από ιερείς, μοναχούς και λαϊκούς, στη δημόσια ή ιδιωτική λατρεία, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (την Παρασκευή των πέντε πρώτων εβδομάδων) ή και καθημερινά, όλο το έτος, μαζί με την ακολουθία του μικρού Αποδείπνου ή και αυτοτελώς.

περισσότερα...

Ο επιτάφιος θρήνος

Ο επιτάφιος θρήνος

Περιλαμβάνει τα εγκώμια που ψάλλονται το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής.

περισσότερα...

Καλώς ορίσατε στις
Εκδόσεις Παπαδημητρίου

Η ιστορία του εκδοτικού μας οίκου ξεκινάει από παλιά…

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ένα φτωχό παπαδοπαίδι αφήνει πίσω του τη Στεμνίτσα και έρχεται στην Αθήνα για να κυνηγήσει μια καλύτερη τύχη και με σκοπό να διακριθεί στο χώρο του βιβλίου. Αυτό το παιδί ήταν ο Δράκος Παπαδημητρίου.

Μαζί με τον Σ. Παρασκευόπουλο και μερικούς άλλους ιδρύει το «Κεντρικόν Πρακτορείον Εφημερίδων», οργανώνοντας τρόπους διανομής και πώλησης εφημερίδων. Σε ηλικία 35 ετών ιδρύει μόνος του τον εκδοτικό οίκο «Δράκος Παπαδημητρίου». Το βιβλιοπωλείο του, με την ονομασία «Γενικόν Βιβλιοπωλείον», στεγάζεται στην Αιόλου και αργότερα στη Σοφοκλέους. Αρχίζει να εκδίδει ποικίλα βιβλία και έντυπα, πάνω στα οποία σκύβουν σήμερα οι μελετητές της νεοελληνικής κοινωνίας, ενώ αναπτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα στον τομέα της λαϊκής εικονογραφίας, καθρεφτίζοντας τα μεγάλα γεγονότα από το 1840 έως την εποχή του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Από το 1924, το έργο του συνέχισαν επάξια οι γιοι του, Αλέξανδρος και Ευάγγελος Παπαδημητρίου, με πολύ κέφι και ελπίδα, με έδρα πια της επιχείρησης την ιστορική οδό Αλίτσης, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. Ο Δράκος Παπαδημητρίου πεθαίνει το 1940, ακολουθεί ο πόλεμος και η Κατοχή, αλλά η εκδοτική προσπάθεια συνεχίζεται, με πολλές εκδοτικές επιτυχίες που έχουν τιμηθεί με βραβεία της Ακαδημίας, κρατικά και άλλες διακρίσεις.

Σήμερα, το πηδάλιο, μετά και τον αείμνηστο Αλέκο Παπαδημητρίου (γιο του Ευάγγελου), το κρατά ο γιος του, Ευάγγελος Παπαδημητρίου, τέταρτη πια γενιά του ιστορικού εκδοτικού οίκου, που από μικρός μπήκε στο πνεύμα και στην πρακτική της δουλειάς.

Θρησκευτικά βιβλία (ορθόδοξα χριστιανικά), έργα του Φώτη Κόντογλου, παιδικά βιβλία, έργα ξένης και ελληνικής λογοτεχνίας, συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες, ημερολόγια, χαρτικά είδη, ορθόδοξες εικόνες και άλλα πολλά, περιλαμβάνει ο κατάλογος των εκδόσεων σήμερα, συμβάλλοντας έτσι στα Γράμματα, στις Τέχνες και στην Παιδεία.