Ο άγιος Νεκτάριος

Γ. Μικραγιαννανίτης


Επιμελεία του μακαριστού μοναχού Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου, υμνογράφου Μ.Χ.Ε. Εμπλουτισμένο με σπάνιες φωτογραφίες του αγίου και του μοναστηριού του.


Περιεχόμενα

Πρόλογος 9
Ακολουθία του εν Αγίοις πατρός ημών Νεκταρίου 10
Εν τω Μεγάλω Εσπερινώ 14
Εις τον Όρθρον 24
Συναξάριον 39
Εις την Λειτουργίαν 54
Κανών Λειτουργίας 57
Οίκοι εικοσιτέσσαρες 69
Βίος και Λειτουργία 79

Λεπτομέρειες

Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Σελίδες: 128

Έτος έκδοσης: 2008

ISBN: 960-550-122-8

Κατηγορία: Σειρά βίων αγίων

Κωδικός: ΕΚ 0022


Τιμή με ΦΠΑ: 6,00 €

Ο άγιος Νεκτάριος