Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη

Χρήστος Γαρνάβος


Περιεχόμενα

Πρόλογος 9
Α'. Βίος και Δράση 11
1) Η γέννηση του Μ. Κωνσταντίνου 11
2) Οι δολοπλοκίες του Γαλέριου 12
3) Ο Μ. Κωνσταντίνος αυτοκράτορας 13
4) Μαξέντιος και Μ. Κωνσταντίνος 14
5) Λικίνιος και Μ. Κωνσταντίνος 15
6) Ο θάνατος του Κρίσπου 17
7) Το διοικητικό και νομοθετικό του έργο 18
8) Η μονοκρατορία του Μ. Κωνσταντίνου 20
9) Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη 21
10) Η Α' Οικουμενική Σύνοδος 27
11) Ο θάνατος του Μ. Κωνσταντίνου 31

Β'. Η Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους 33
1) Η αγία Ελένη πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα 33
2) Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού 35
3) Η ανέγερση ναών στους Αγίους Τόπους 36
4) Ο θάνατος της αγίας Ελένης 38

Γ'. Εικονογράφηση - Ναοί - Υμνογραφία 39
1) Ναοί - εικονογράφηση 39
2) Υμνογραφία 41

Δ'. Κανών παρακλητικός εις τους αγίους ένδοξους μεγάλους Βασιλείς και Ισαποστόλους Κωνσταντίνον και Ελένη 43
Επίλογος 51
Βιβλιογραφία 53

Λεπτομέρειες

Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Σελίδες: 54

Έτος έκδοσης: 2005

ISBN: 960-550-128-7

Κατηγορία: Σειρά βίων αγίων

Κωδικός: ΘΡ 0105


Τιμή με ΦΠΑ: 4,00 €

Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη