Ο άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος

μοναχός Νίκων ΑγιορείτηςΛεπτομέρειες

Διαστάσεις: 7,5 x 10,5 cm

Κατηγορία: Άγιοι

Κωδικός: ΕΙ 0011


Τιμή με ΦΠΑ: 0,12 €

Ο άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος