Ο άγιος νεομάρτυς Σεραφείμ

Βασίλης Κρομμύδας


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11

ΜΕΡΟΣ Α'
ΒΙΟΣ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ TOΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του αγίου Σεραφείμ 19
Παιδικά και νεανικά χρόνια του Σεραφείμ 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ
Ο άγιος στη μονή Κορώνας 23
Η ζωή στο μοναστήρι 24
Μοναχική κούρα και χειροτονία 25
Ο Σεραφείμ στο χωριό του 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣΗΣ
Ανάδειξη του Σεραφείμ σε ηγούμενο 29
Εκλογή του Σεραφείμ σε αρχιεπίσκοπο Φαναριού και Νεοχωρίου 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ TOΥ ΑΓΙΟΥ
Σύλληψη του Σεραφείμ 33
Το μαρτύριο του αγίου 34
Μετά το μαρτύριο 37
Ανεύρεση της τιμίας κάρας του αγίου Σεραφείμ 38

ΜΕΡΟΣ Β'
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Θαύματα του αγίου 43
Η λαϊκή παράδοση για το μαρτύριο του αγίου 45
Τιμές προς τον ιερομάρτυρα 46
Ασματικές ακολουθίες προς τιμήν του αγίου 48
Ο άγιος ως πρότυπο βίου και ορθοδόξου ήθους μέσα από την υμνολογία 51
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε επιλεγμένους ύμνους από τις ακολουθίες προς τιμήν του αγίου Σεραφείμ 53

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 59
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 61

Λεπτομέρειες

Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Σελίδες: 64

Έτος έκδοσης: 1999

ISBN: 960-550-061-2

Κατηγορία: Σειρά βίων αγίων

Κωδικός: ΘΡ 0085


Τιμή με ΦΠΑ: 4,00 €

Ο άγιος νεομάρτυς Σεραφείμ